MENU
Aula_close Layer 1

10. Puls

10. Puls er en klasse, hvor fysisk aktivitet er en vigtig del af det at komme tilbage til skolen.  Fire dage om ugen er der fysiske aktiviteter på programmet - fx boldspil eller fitness. Som elev på 10. Puls får du:

  • Et skolemiljø med max. 16 elever i klassen.
  • 2-3 faste lærere i klassen.
  • Undervisning i dansk, matematik og engelsk, samt folkeskolens prøver (FP10) i de tre fag
  • Tæt samarbejde mellem skole og hjem
  • Fokus på fravær og trivsel
  • Frokost hver dag
  • Fitness-kort
  • Ugentlig tur-dag

Faglige mål

På 10. Puls arbejder du imod en FS10 i dansk, matematik og engelsk. Det er også muligt at tage folkeskolens afgangsprøve på 10. Puls. Der er op til 16 elever på tilbuddet - og på 10. Puls møder du tre undervisere, der er en fast del af din hverdag. Udover den prøveforberedende undervisning arbejder vi med de personlige og sociale udfordringer, du tidligere har haft i forhold til uddannelse.

Vejledning, brobygning, praktik og mulighed for fritidsjob er en fast del af et forløb på 10. Puls.

Fysiske aktiviteter

Vi prioriterer fysisk aktivitet i det daglige. Undervejs arbejder vi intensivt med dine personlige mål. Fire dage om ugen er der fysiske aktiviteter på programmet - fx boldspil eller fitness. Desuden er en dag om ugen sat af til længere og mere intensive forløb med fx klatring eller kampsport.

Life Skills

Life Skills er på skoleskemaet på 10. Puls. Vi arbejder sammen med dig om selvværd, samarbejdsevner, viden, egne potentialer og meget mere. Som en fast del af ugen på 10. Puls har vi Early Break, hvor vi holder pause fra undervisningen - og hvor vi i stedet taler om aktuelle emner fra medierne, en historisk begivenhed eller noget tredje, der kan være med til at udvikle dine holdninger og din viden til verden omkring dig.

Eleverne

Eleverne på 10. Puls er ikke-undervisningspligtige unge mellem 16-18 år. Mange har dårlige skoleerfaringer og flere skoleskift bag sig, og mange af eleverne er marginaliserede og kriminalitetstruede. De har behov for et skolemiljø, der kan tilbyde et fagligt snævert fokus, ekstra støtte, tæt lærerkontakt og et øget netværkssamarbejde. 

Vil du vide mere om 10. Puls, så kontakt skolens vejleder. Du finder kontaktoplysningerne her.